Каталог /

Бани из бруса

Баня-дом №2

0 рублей

Баня №3

0 рублей

Баня №5

0 рублей

Баня №6

0 рублей

Баня №7

0 рублей

Баня №8

0 рублей

Баня №9

0 рублей

Баня №Т-1 (2,0х4,0 м)

250 000 рублей

Баня №Т-2 (2,0х6,0 м)

350 000 рублей

Баня №Т-3 (3,0х4,0 м)

340 000 рублей

Баня №Т-4 (4,0х4,0 м)

395 000 рублей

Баня №Т-5 (4,0х4,0 м)

380 000 рублей

Баня №Т-6 (4,0х6,0 м)

285 000 рублей